Autor - David Mathis

je šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.

Útok na svitaní

Diabol pozná ničivú silu obyčajného čítania Biblie. Urobí všetko, čo môže, aby ho narušil. Jeho zámery sú nám však známe.

Zvyky oddanosti

Pracovný život kresťana je založený na Kristovom dokončenom diele a zameraný na jeho večnú slávu.

Nie si taký výnimočný

Žiaden kresťan, bez ohľadu na to, aký je kresťanský, nie je výnimkou z bežných prostriedkov a vzorov kresťanského života. Nikto z nás nie je taký výnimočný.

Zabudnutý zvyk

Spoločenstvo je nenahraditeľným prostriedkom milosti v kresťanskom živote a ponúka nám dve neoceniteľné radosti: prijímanie Božej milosti prostredníctvom...