Autor - David Mathis

je šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.

Viac Ježiša

Kristus dokáže zvládnuť naše ťažké obdobia, ale nevyzýva nás, aby sme sa rok čo rok duchovne len pretĺkali. Pozýva nás k niečomu väčšiemu.

Vezmi si tento rok Bibliu

čím viac predsavzatí si dáme, tým je menšia pravdepodobnosť, že urobíme v daných oblastiach naozaj skutočný a dlhotrvajúci pokrok.

Oprite sa o nedeľné ráno

Naša účasť na bohoslužbách je barometrom zdravia našej duše. Venujete úsilie tomu, aby ste umlčali svojho vnútorného kritika a rozohriali svojho vnútorného...

Čas s Bohom

Koľkí z nás sú natoľko duchaprítomní, aby vedeli rozoznať a uprednostniť modlitbu tak, ako to robil Ježiš?

Pokorte sa a postite

Pôst je aktom pokorenia, keď Bohu hovoríme o svojich potrebách, a tiež tým, že nám nanovo ukazuje, akí sme v skutočnosti slabí.