Autor - David Mathis

David Mathisje šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.

Požehnané COVIDové Vianoce

Vianoce sa blížia a s nimi prichádza obdobie tak milované, magické, sentimentálne a v istom zmysle tak dobre známe - teda až kým neprišiel rok 2020.