Autor - David Mathis

je šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.

Víťazstvo radosti

Veľkonočná nedeľa oznamuje hlasom zmŕtvychvstalého Krista: „váš zármutok sa premení na radosť“ (Jn 16:20) a „vašu radosť vám nikto nevezme“ (Jn 16:22).

Prečo chvály opakujeme

Boh nás stvoril, aby sme rozjímali, aby sme hlboko premýšľali o jeho pravde, nie aby sme boli len informovaní. Naše srdce sa jednoducho nepohybuje tak rýchlo...

Viac Ježiša

Kristus dokáže zvládnuť naše ťažké obdobia, ale nevyzýva nás, aby sme sa rok čo rok duchovne len pretĺkali. Pozýva nás k niečomu väčšiemu.