Autor - David Mathis

je šéfredaktorom desiringGod.org, kazateľom a profesorom na teologickom seminári v Minneapolise, USA.

Pokorte sa a modlite

Pôst je aktom pokorenia, keď Bohu hovoríme o svojich potrebách, a tiež tým, že nám nanovo ukazuje, akí sme v skutočnosti slabí.

Požehnané COVIDové Vianoce

Vianoce sa blížia a s nimi prichádza obdobie tak milované, magické, sentimentálne a v istom zmysle tak dobre známe - teda až kým neprišiel rok 2020.