Autor - Mike McGarry

je kazateľom pre mládež v baptistickom zbore South Shore v Hinghame v štáte Massachusetts, USA a jeho vášňou je tlmočiť zdravé učenie budúcej generácii. Je autorom Biblickej teológie služby mládeže (Biblical Theology of Youth Ministry) a Veď ich k Ježišovi (Lead Them to Jesus).