Autor - Burk Parsons

je kazateľom a učiteľom na teologickom semináry Reformed Theological Seminary. Je autorom knihy Why do we have creeds? (Načo sú nám vyznania? a spoluprekladateľom a spoluredaktorom knihy A Little Book on the Christian Life (Malá kniha o kresťanskom živote) od Jána Kalvína. S manželkou Amber majú tri deti.

Učme deti modliť sa

Keď budeme deťom modlitbu vysvetľovať a ukazovať biblickým spôsobom a oni budú z Božej milosti rásť, samé budú schopné stále viac, so stále väčším a hlbším...