Autor - Vern Poythress

je profesorom interpretácie Nového zákona na Westminsterskom teologickom seminári, kde učí už 39 rokov, a je redaktorom Westminsterského teologického žurnálu.