Autor - Christoph Raedel

je profesorom systematickej teológie na Freie Theologische Hochschule Gießen a riaditeľom Inštitútu pre etiku a hodnoty.