Biblia a teológia

Ježiš a LGBTQ+: O čo v skutočnosti ide

Sexuálna orientácia a rodová identita sú témy, ktoré rozdeľujú komunity. O čo tu však ide? Nie o stigmatizáciu sexuálnych menšín, ale o zachovanie integrity manželstva muža a ženy. Ježiš ho totiž potvrdzuje ako stvorený poriadok a interpretuje ho ako podobenstvo pre zmluvu, ktorú Boh uzavrel s ľuďmi v Kristovi.

Prof. Dr. Christoph Raedel predniesol túto kázeň 3. mája 2023 v zbore “Ecclesia” vo Frankfurte nad Mohanom.

Christoph Raedel

je profesorom systematickej teológie na Freie Theologische Hochschule Gießen a riaditeľom Inštitútu pre etiku a hodnoty.

Christoph Raedel tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články