Autor - Josh Rodriguez

je odborným asistentom hudobnej teórie a kompozície na Collinsworth School of Music na California Baptist University. Je tiež spoluzakladateľom Deus-Ex-Musica, iniciatívy, ktorá spája hudobníkov, pastorov a laických kresťanov na koncertoch a rozhovoroch o priesečníku viery a novej hudby, a je členom predstavenstva Kresťanského spoločenstva skladateľov umeleckej hudby.

6 hudobných “pašií”

Mnohí žijúci skladatelia skomponovali hudobné meditácie o umučení Krista. Skladateľ Josh Rodriguez menuje 6 takýchto diel, ktoré vznikli v nedávnej dobe.