Autor - Jonathan J. Routley

vyučuje Bibliu, teológiu a archeológiu na Emmaus Bible College v Dubuque v štáte Iowa, USA.