Autor - Anand Samuel

je pastorom zboru Grace Evangelical Church v Šardžá, ktorý je zborovou pobočkou United Christian Church of Dubai v Spojených arabských emirátoch. Anand a jeho manželka Priya majú troch synov.