Autor - Colin Smith

je pastorom Orchard Evangelical Free Church, cirkevného zboru na severozápadnom predmestí Chicaga, a jeho služba sa rozširuje prostredníctvom rozhlasovej relácie Open the Bible. Venuje sa tiež mentoringu budúcej generácie pastorov prostredníctvom The Orchard School of Ministry. Colin a jeho manželka Karen majú dvoch ženatých synov a päť vnučiek.