Autor - R. C. Sproul

bol americký teológ a kazateľ. Založil a predsedal organizácii Ligonier Ministries. Je považovaný za "najväčšieho a najvplyvnejšieho zástancu oživenia reformovanej teológie v minulom storočí."

Dívajme sa poza tiene

Aby sme mohli premýšľať nad skutočne svätým a dostať sa za povrch stvorených vecí, potrebujeme sa dostať von z vlastnej jaskyne a chodiť v slávnom svetle Božej...

3 typy zákonníctva

Bol si už niekedy ako kresťan obvinený zo zákonníctva? V kresťanskej subkultúre je toto slovo často nesprávne používané. Napríklad, niekoho môžete vnímať ako...