Autor - Daniel Stegeman

vyrástol v západnej časti Kanady a slúžil ako kazateľov cirkevných zborov v Ohiu, New Yorku a Pensylvánii. V súčasnosti je Daniel kazateľom zboru Pine Glen Alliance Church v Lewistowne v Pensylvánii a tiež slúži ako redaktor pre The Gospel Coalition Canada. Daniel a jeho manželka Stephane majú štyri deti.

Santa vs. evanjelium

Najväčšou chybou je, keď ako kresťania predpokladáme, že ľudia okolo nás rozumejú evanjeliu. Mnohí majú v skutočnosti oveľa bližšie k Santovej zvesti o...