Kresťanský život

Santa vs. evanjelium

Moja manželka nedávno kúpila pre našu rodinu knihu s názvom When Santa Learned the Gospel (prel. Keď sa Santa dozvedel o evanjeliu). Je to zábavná knižočka pre malé deti napísaná austrálskym autorom Simonom Camillerim. V článku, ktorý vyšiel na TGC Australia, Camilleri hovorí o tom, čo ho inšpirovalo k napísaniu tejto knižky:

V roku 2013 som na jednej predvianočnej lokálnej akcii zažil veľmi úsmevný moment. Ako som očakával, na konci celého večera prišiel na pódium Santa a spýtal sa detí: „Táááák, kto tento rok poslúchal?“ Všetky deti zdvihli ruky a zakričali: „Jaaaa!“ Tá smiešna vec ale bola, že keď sa spýtal: „A kto tento rok neposlúchal?“, tiež všetci s rovnakou vervou zakričali: „Jaaaa!“ Po krátkej trápnej pauze, Santa pokrčil plecami a povedal: „No… tak aspoň ste sa snažili poslúchať.“ Keď som z tejto akcie odchádzal, rozmýšľal som o tom, akú lekciu o živote sa tieto deti práve naučili. Zamýšľal som sa nad tým, ako veľmi je Santom prezentovaný systém „morálka rovná sa odmena“ podobný predstave, že „dobrí ľudia pôjdu do neba“, o ktorej sú mnohí ľudia presvedčení, že je pointou kresťanstva. Sadol som si, aby som napísal niečo ako reakciu na to, čo som práve zažil a zároveň som túžil odkomunikovať skutočnú správu evanjelia deťom aj dospelým. Výsledkom je krátka, veselá báseň, ktorú som nazval: „Keď sa Santa dozvedel o evanjeliu.“

Camilleri zábavným spôsobom opisuje Santov odkaz, ktorý je podľa neho najlepšie vystihnutý v známej vianočnej piesni „Santa Clause is Coming to Town“ (prekl. Santa prichádza do mesta). Určite ste ju všetci už počuli. Jeden z jej veršov hovorí: „V ruke má zoznam, kontroluje ho zas a znova… nájde každého, poslušného aj neposlušného… Santa Clause prichádza do mesta!“ V princípe táto pieseň o Santovi hovorí, že prišiel odmeniť dobré (milé) deti darčekmi, zatiaľ čo zlé (neposlušné) deti, nedostanú nič, maximálne tak kúsok uhlia. Ako si všimol aj Camilleri, toto je niečo, o čom si mnohí ľudia myslia, že to je pointa kresťanstva. Sú presvedčení, že kresťanstvo je systém spravodlivosti, v ktorom sú dobrí ľudia odmenení vstupenkou do neba a zlí ľudia sú odmenení peklom.

V novembri 2018 zorganizovalo mesto, v ktorom som žil a slúžil, svoju vlastnú komunitnú akciu na zahájenie vianočného obdobia. Pozvali ma, aby som povedal pár slov a keďže ma táto malá detská knižka inšpirovala, rozhodol som sa ukázať, v čom je správa evanjelia obrovským kontrastom voči správe, ktorú prináša Santa. Použil som text z Efezanom 2:8-9 a moja mini-kázeň mala tri jednoduché body.

1. Spasenie je z milosti – je to dar, ktorý môžeme prijať od Boha.

2. Spasenie je skrze vieru – veríme v Pána Ježiša Krista a v to, že svojou smrťou zaplatil za naše hriechy.

3. Spasenie nie je odmenou za náš výkon – nezachraňuje nás naša spravodlivosť, ale tá Kristova.

Bol som veľmi vďačný, že som sa o túto dobrú správu o Bohu, ktorý nás prišiel zachrániť od našich hriechov, mohol podeliť. Snažil som sa túto dobrú správu odkomunikovať najjednoduchšie a najjasnejšie, ako to len išlo, vediac, že mnohí ľudia, možno dokonca väčšina ľudí, sú negramotní v otázkach evanjelia. Nemalo by nás to prekvapovať. Táto Santova „morálka rovná sa odmena“ je dominantnou zvesťou súčasnej doby. Avšak nemôže byť už vo väčšom kontraste ku správe evanjelia, ktorú nájdeme v Písme o tom, že „spasenie nie je odmenou za náš výkon“. Ako kazateľ sa často stretávam s tým, že ani ľudia, ktorí chodia do kostola pravidelne, v tom niekedy nemajú jasno. A práve preto potrebujeme, aby sme si „dobrú správu“, ktorej veríme, pripomínali znovu a znovu a znovu.

Najväčšou chybou je, keď ako kresťania predpokladáme, že ľudia okolo nás rozumejú evanjeliu. Hoci si väčšina ľudí myslí, že tú zvesť už poznajú, mnohým chýba skutočné pochopenie evanjelia. Majú oveľa bližšie k  Santovej zvesti o “spravodlivosti zo skutkov”, než si uvedomujú. Posolstvo evanjelia bude vždy v rozpore s posolstvom Santu a inými posolstvami, ktoré majú formu spravodlivosti zo skutkov. Našou úlohou ako Ježišových zástupcov a svedkov je objasňovať a komunikovať evanjelium „z milosti skrze vieru“ všetkým okolo nás.

Požehnané Vianoce!

„Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli.” (2Kor 8:9).

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Témy:

Daniel Stegeman

vyrástol v západnej časti Kanady a slúžil ako kazateľov cirkevných zborov v Ohiu, New Yorku a Pensylvánii. V súčasnosti je Daniel kazateľom zboru Pine Glen Alliance Church v Lewistowne v Pensylvánii a tiež slúži ako redaktor pre The Gospel Coalition Canada. Daniel a jeho manželka Stephane majú štyri deti.