Autor - Adrian Warnock

je autorom kníh Raised with Christ (Crossway, 2010) a Hope Reborn (Christian Focus, 2014). Píše blog na Patheos a pôsobil vo vedúcom tíme Jubilee Church v Londýne. Adrian je lekár a v máji 2017 mu bola diagnostikovaná chronická lymfocytárna leukémia. S nadšením pomáha kresťanom učiť sa pristupovať k utrpeniu s nádejou a súcitom.