Kresťanský život

Ako zmŕtvychvstanie všetko mení

On žije!

Hoci o Ježišovej smrti hovoríme často, z nejakého dôvodu máme tendenciu spomínať zmŕtvychvstanie len v čase Veľkej noci. Kresťania niekedy dokonca hovoria, že Ježiš zomrel, aby nás spasil, bez toho, aby spomenuli, že pre našu spásu aj vstal. Je načase trochu napraviť rovnováhu a viac hovoriť o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní.

Pre kresťanov na celom svete je každá nedeľa nedeľou vzkriesenia. Každý týždeň sa stretávame okrem iného aj preto, aby sme oslávili slávnu, zázračnú skutočnosť, že Ježiš vstal z mŕtvych. Ježišovo zmŕtvychvstanie naozaj všetko zmenilo. Zmenilo kríž z tragédie na triumf a zmenilo Rímsku ríšu na kresťanský štát. Bola to najmocnejšia božská udalosť v dejinách stvorenia a otvorila novú éru pôsobenia a moci Ducha Svätého pri záchrane a premene životov.

Srdce kresťanstva

Pri úvahách o tom, či je kresťanstvo pravdivé, sa všetko zužuje na to, či Ježiš vstal z mŕtvych. Životy dnešných kresťanov dokazujú, že vzkriesenie stále mení ľudí. Mení strach na lásku, zúfalstvo na radosť. Vzkriesenie mení ľudí z duchovne mŕtvych na živých pre Boha. Mení odsúdenie viny na oslavu odpustenia a slobody. Mení úzkosť na nádej, ktorá presahuje hrob. Dokáže zmeniť naše hriešne srdcia tak, že chcú nasledovať Pána Ježiša, a moc vzkriesenia neúprosne zabíja hriech v každom pravom kresťanovi. Pretože zanedbávame zdôrazňovanie tejto pravdy, mnohí kresťania majú mizivé očakávania o tom, do akej miery dnes môžeme prežívať vzkriesený život a víťazstvo nad hriechom. Vzkriesenie však zďaleka nie je niečo, z čoho budeme mať úžitok až v budúcnosti!

John MacArthur vyhlásil:

Vzkriesenie je základom našej istoty, je základom všetkých našich budúcich nádejí a je zdrojom sily v našom každodennom živote tu a teraz. Dáva nám odvahu uprostred prenasledovania, útechu uprostred skúšok a nádej uprostred temnoty tohto sveta.

Vzkriesenie a Duch Svätý

Nie je náhoda, že mnohé z týchto vecí, ktoré MacArthur pripisuje vzkrieseniu, sa na iných miestach pripisujú aj pôsobeniu Ducha Svätého – a to istota (Rim 8:16-24), zdroj sily v našom každodennom živote (Rim 8:4) a útecha (Jn 14:16,26).

Ježiš sa svojím zmŕtvychvstaním stal „životodarným Duchom“ (1Kor 15:45), úplne novým druhom človeka, a umožnil nám mať účasť na tomto novom živote. Takisto len vďaka svojmu zmŕtvychvstaniu a nanebovstúpeniu mohol poslať na svet Ducha Svätého, aby v kresťanoch vykonával svoje osobitné dielo (Jn 7:39; Sk 2:33). To, čo Duch robí pre veriacich dnes, je možné len v dôsledku vzkriesenia. A nielen to, Pavol nám na troch miestach hovorí, že kresťania už boli vzkriesení spolu s Kristom:

Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. (Kol 3:1)

Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. (Rim 6:4)

Boh… oživil nás s Kristom — milosťou ste spasení! — spolu s ním nás vzkriesil (Ef 2:5-6)

Sila pre kresťanský život

Kresťania teda už boli premenení Ježišovým vzkriesením. Ježiš je dnes skutočne živý. Vďaka tomu sú aj kresťania živí úplne novým spôsobom. Tá istá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, žije v každom pravom kresťanovi. Boh chce, aby sme nielen verili v Ježišovo zmŕtvychvstanie, ale aby sme ním boli premenení a prijali moc, ktorú potrebujeme na to, aby sme žili tak, ako vieme, že by sme mali.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: Crossway

Adrian Warnock

je autorom kníh Raised with Christ (Crossway, 2010) a Hope Reborn (Christian Focus, 2014). Píše blog na Patheos a pôsobil vo vedúcom tíme Jubilee Church v Londýne. Adrian je lekár a v máji 2017 mu bola diagnostikovaná chronická lymfocytárna leukémia. S nadšením pomáha kresťanom učiť sa pristupovať k utrpeniu s nádejou a súcitom.

Adrian Warnock tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články