Autor - Steven Wedgeworth

je kazateľom cirkevného zboru Faith Reformed Presbyterian Church vo Vancouveri, v Kanade. Je zakladateľom a hlavným editorom online žurnálu o kresťanskom humanizme a politickej teológii s názvom The Calvinist International a riaditeľom Davenant Trust. Je ženatý a s manželkou Annou majú dve deti.

Ako Ježiš odzbrojil diabla

Hoci sa tento verš neobjavuje na kresťanských motivačných plagátoch, List Kolosanom 2:15 je jedným z veľkých novozmluvných veršov o víťazstve. „Odzbrojil...