Autor - Andrew Wilson

je učiteľom v cirkvi King's Church v Londýne. Je autorom knihy God of All Things: Rediscovering the Sacred in an Everyday World (Boh všetkých vecí: Znovuobjavenie posvätného v každodennom svete; Zondervan 2021).