Kresťanský život

FOBO: FOMO generácie Z

Na vysokej škole som trpel chorobou zvanou FOMO. Ona pravdepodobne mohla za pokles môjho priemeru známok o pol bodu. Ona je dôvod, prečo som niekedy bol s ľuďmi až do východu slnka, hoci som mal nasledujúci deň skorú hodinu. Ona je dôvod, prečo ma kamaráti presvedčili, aby som všetkého nechal a išiel na poslednú chvíľu na výlet z Virgínie do Louisiany.

Čo je FOMO? Je to „strach zo zmeškania“ (angl. fear of missing out), stav, ktorým už dlho trpia mladí ľudia. Po ukončení štúdia, keď som pracoval s ďalšou generáciou vysokoškolákov, som si začal všímať zmenu. „Prihlás sa na jesennú víkendovku, pretože tam idú všetci tvoji kamaráti“ bola oveľa menej účinná náborová taktika ako za mojich vysokoškolských čias. V posledných rokoch je ťažšie naplánovať podujatia pre študentov. Jednoducho trávia menej času vzájomným stretávaním.

Moja skúsenosť je, samozrejme, len jedným z údajov, ale moji priatelia, ktorí pracujú na akademickej pôde, majú podobné pozorovania. Jeden pracovník InterVarsity (kresťanská organizácia venujúca sa službe vysokoškolákom) to opísal dokonale: „Je to akoby sme prešli od FOMO k FOBO.“ Čo je FOBO? Je to „strach z lepších možností“ (angl. fear of better options). Zdá sa, že vnútorný dialóg priemerného mladého človeka sa zmenil z „Čo ak nepôjdem a oni sa budú baviť bezo mňa?“ na „Čo ak sa teraz zaviažem a neskôr to budem ľutovať?“

FOBO môže byť dôvodom, prečo ak trávite čas s mladými ľuďmi, dostávate takéto textové správy: „Rád by som v tom čase zašiel na obed, ak nebudem mať nič iné na práci“ alebo „Plánujem tam byť, pokiaľ sa niečo nezmení“. Skôr než prevrátite oči a začnete lamentovať nad stavom „dnešných detí“, dovoľte mi, aby som vám poskytol trochu perspektívy.

Nie nespoľahliví, len úzkostliví

Generácia Z je pravdepodobne najúzkostlivejšou generáciou v dejinách. Jedným zo spôsobov, ako sa to prejavuje, je, že mnohí mladí ľudia sú zdržanlivejší v záväzkoch, než boli predchádzajúce generácie. Ich vnútorný kalkul je iný. Čo ak sa zaviažem k týmto plánom a ukáže sa, že sa na skúšku, ktorej som sa obával, necítim pripravený? Alebo dokonca, ako si môžem robiť plány na budúci týždeň, keď sotva zvládnem myslieť na dnešné popoludnie?

Existujú skutočné dôvody, prečo ich životná skúsenosť vyvoláva viac úzkosti ako tá naša, a tieto dôvody im sťažujú robenie záväzkov.

Napriek tomu láska od generácie Z aj od nás ostatných vyžaduje prijímanie a dodržiavanie záväzkov. Existuje dôvod, prečo sa v tradičných svadobných sľuboch uvádza „kým nás smrť nerozdelí“, a nie „kým sa nevyskytne niečo iné“.

Ako teda môžeme my, príslušníci starších generácií, povzbudiť našich bratov a sestry z generácie Z k láskyplným záväzkom?

Po prvé, musíme sa uistiť, že sme dôsledným vzorom vernosti v našich vlastných záväzkoch voči nim. Stretávate sa vo svojom zbore alebo na pracovisku s mladými ľuďmi? Pristupujete k stretnutiam a záväzkom voči nim s rovnakou vážnosťou ako k ostatným?

Po druhé, musíme vyjadrovať povzbudenie, keď mladí ľudia prejavujú láskyplné záväzky. Sú vo vašom zbore ľudia z generácie Z, ktorí pravidelne dobrovoľne slúžia? Ako by ste im mohli prejaviť vďačnosť za ich službu? Oslovil vás nejaký mladý človek, aby ste s ním šli na kávu? Nezabudnite mu povedať, ako ste vďační za jeho iniciatívu, a uprednostnite ho vo svojom programe.

Po tretie, musíme sa s láskou podeliť o to, ako na nás pôsobí FOBO mladých ľudí. Keď sa iniciatívne opýtam, či by nejaký študent so mnou chcel stráviť čas, je zraňujúce dostať nezáväznú odpoveď. Je ťažké nepočuť nevyslovený podtext „nie si dosť dôležitý na to, aby som ti venoval svoj čas“. Viem, že vyjadriť tieto pocity mladému človeku môže znieť nepríjemne, ale je dôležité to urobiť. Ak ste ochotní mať tento ťažký rozhovor (citlivo a s láskou), možno sa nakoniec stanete jedinou osobou v jeho živote, ktorá ho miluje natoľko, že to urobí.

Na záver, buďte trpezliví a empatickí. Aj v tomto prípade existujú skutočné dôvody pre obavy a boj so záväzkami u príslušníkov generácie Z. Majte ich na pamäti, keď dostanete nezáväzné textové správy od mladších priateľov a rodiny. Bojujú boj, ktorému vy ani ja možno úplne nerozumieme.

Vzájomná láska naprieč generáciami každého niečo stojí. Pre generáciu Z to môže znamenať ochotu zaviazať sa napriek strachu z lepších možností. Pre staršie generácie to môže znamenať cvičiť sa v trpezlivosti a empatii. Pre každého z nás je investovanie do týchto vzťahov napriek našim rozdielom ďalšou príležitosťou milovať druhých tak, ako nás miloval Kristus, čo ho stálo veľa.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Jerry Riendeau

je ženatý s Katherine a je otcom Virginie, Alice a Jerryho. Je absolventom Virgin Tech univerzity a Reformovaného teologického seminára. Trinásť rokov pôsobil ako zamestnanec organizácie Cru na Virginia Tech a James Madison University. Jerry a jeho rodina teraz zakladajú zbor v meste Dearborn v Michigane.

Jerry Riendeau tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články