Autor - Greg Morse

píše pre desiringGod.org a je absolventom Bethlehem College & Seminary. S manželkou Abigail žijú v St. Paul so svojimi synmi a dcérou.

Príležitostná cirkev

Čo sa stalo s kresťanskou úctou? Pre tisíce ľudí, ktorí sa zhromažďujú každú nedeľu, je najbezpečnejším miestom ich neprítomnosť na bohoslužbách.

Synovia svätých levieho srdca

„Sieň viery“ v Liste Hebrejom nie je zoznam polobohov, ktorí urobili to, čo my nemôžeme. Sú to praotcovia a pramatky, ktorých príbehy sú zaznamenané, aby nás...

Ako neostať vlažný

Bol som oddelený od Krista, stratený v hriechoch, pod Božím hnevom - a celý ten čas som si myslel, že som kresťan.

Nebuď sám sebou

Neochvejné poňatie vlastného „ja“ je opakom biblického myslenia. Naša osobnosť musí podliehať Božím štandardom, nikdy nie naopak.

Najnenápadnejšia forma pýchy

Ak žiješ pod tým tmavým oblakom nedostatočnosti, ak ťa sebaľútosť okráda o všetku silu ísť tam, kde ťa volá Boh, a ak ti tvoj strach z menejcennosti nedovolí...

Nebo zaburácalo

Zmŕtvychvstanie Krista znamená, že odpustenie bolo dokázané, prítomnosť zaistená a budúcnosť zaručená.