Autor - Greg Morse

píše pre desiringGod.org a je absolventom Bethlehem College & Seminary. S manželkou Abigail žijú v St. Paul so svojimi synmi a dcérou.

Unudení k smrti

Život je krátky. Večnosť sa blíži. Nenechajte sa Satanom pokúšať, aby ste premrhali tých pár nádychov, ktoré vám zostávajú, na to, čo je malicherné.