Autor - Greg Morse

píše pre desiringGod.org a je absolventom Bethlehem College & Seminary. S manželkou Abigail žijú v St. Paul so svojimi synmi a dcérou.

Unavený svet sa raduje

Niektorí boli ohrození jeho mocou. Niektorí boli znepokojení jeho príchodom. Niektorí boli ľahostajní a ignorovali ho. Ale vzácna hŕstka sa radovala.

Ó, ja, malej viery

Niekedy sa uspokojíme so slabšou vierou, pretože sa bojíme, čo by nás väčšia viera mohla stáť v tomto živote.

Nepochopený smútok

Svet nám rozpráva jeden príbeh o smútku. Boh rozpráva iný. On má miesto pre vaše slzy, trpezlivosť pre váš proces a zasľúbenia pre vaše uzdravenie.

Nech je mojou radosťou

Manželia, nech naše ženy nikdy nepovedia, že naším znakom bola ľahostajnosť, hrubosť alebo sklamanie, ale: "Jeho vlajkou nado mnou je láska.

Boh dávnych vekov

Aj keď nám naša skúsenosť hovorí, že máme očakávať málo obrátení, málo krstov a žiadne veľké duchovné hnutia, Boh, ktorý oživuje a prebúdza, je aj dnes naším...