Autor - Greg Morse

píše pre desiringGod.org a je absolventom Bethlehem College & Seminary. S manželkou Abigail žijú v St. Paul so svojimi synmi a dcérou.

Ako neostať vlažný

Bol som oddelený od Krista, stratený v hriechoch, pod Božím hnevom - a celý ten čas som si myslel, že som kresťan.

Nebuď sám sebou

Neochvejné poňatie vlastného „ja“ je opakom biblického myslenia. Naša osobnosť musí podliehať Božím štandardom, nikdy nie naopak.

Najnenápadnejšia forma pýchy

Ak žiješ pod tým tmavým oblakom nedostatočnosti, ak ťa sebaľútosť okráda o všetku silu ísť tam, kde ťa volá Boh, a ak ti tvoj strach z menejcennosti nedovolí...

Nebo zaburácalo

Zmŕtvychvstanie Krista znamená, že odpustenie bolo dokázané, prítomnosť zaistená a budúcnosť zaručená.

Prišiel, aby ho zradili

Spolu jedli, spolu sa smiali, spolu ohlasovali kráľovstvo a obaja zomreli v rovnaký deň na dvoch úplne odlišných stromoch.

Každá iná cesta vedie k smrti

Bez ohľadu na to, koľko odmietnutí ste zažili, bez ohľadu na to, koľko ovocia nepriniesli, bez ohľadu na to, ako veľmi sa cítite znechutení, neochabujte vo...

Veľký múr z bavlny

Jednou z najdôležitejších volieb, ktorým ako moderní kresťania čelíme, je táto: Spasiteľ alebo tlačidlo odloženia budenia.