Cirkev a služba

Jadro kultúry evanjelia

Evanjeliom okrášlený zbor je definovaný mega skutočnosťou, že evanjelium je dobrou správou pre zlých ľudí. Táto dobrá správa sa káže a spieva, vrýva sa do pamäte, medituje sa o nej a diskutuje sa o nej, kochá sa v nej. V takomto zbore je evanjelium objektom nekonečnej fascinácie. V tomto novom druhu sociálneho prostredia je Kristus vyvýšený, hriechy sú vyznávané, hanba je odstránená, dôstojnosť je obnovená, odpustenie je zažívané, rasy sú zmierené, sexuálna integrita je obnovená, peniaze sú vedľajšie, moc slúži, obeta je normálna, radosť je nákazlivá a tak ďalej. Takto evanjelium skrášľuje cirkevný zbor.

V takom prostredí si ľudia môžu priznať svoje skutočné problémy. Nie je na nich vyvíjaný tlak, aby rástli tempom niekoho iného, pretože sa dôveruje zvrchovanosti Ducha Svätého. Jediné, čo vodcovia takéhoto zboru vyžadujú, je otvorenosť zo strany ľudí. Okrem formálnej cirkevnej disciplíny, ktorá je výhradným právom starších a vykonáva sa iba vtedy, ak zlé správanie ohrozuje prostredie cirkvi pre ostatných, ľudia nie sú postihovaní za to, že sú nedokonalí.

V skutočnom centre pozornosti je Kristus a iba Kristus.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Ray Ortlund

je prezidentom Renewal Ministries a emeritným členom rady The Gospel Coalition. Založil cirkevný zbor Immanuel Church v Nashville v Tennessee a teraz slúži ako pastor pre pastorov. Ray je autorom niekoľkých kníh. S manželkou Jani majú štyri deti.

Ray Ortlund tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články