Cirkev a služba

Má váš zbor evanjelizátora?

Evanjelizácia je pravdepodobne najťažšou oblasťou kresťanského života.

Hovorím to aj napriek tomu, že posledných 25 rokov som pracoval ako evanjelista na plný úväzok pre cirkev v oblasti Filadelfie. Vzhľadom na to, že kultúra je voči kresťanstvu čoraz nepriateľskejšia, je oveľa jednoduchšie vyhnúť sa tomuto nepríjemnému povolaniu, podľahnúť strachu a nechať si dobrú správu pre seba.

Tento tlak má za následok, že mnohé zbory získavajú členov takmer výlučne prostredníctvom prestupového rastu (kresťania odchádzajú z jedného zboru do iného), na rozdiel od konverziového rastu (nekresťania prichádzajú ku Kristovi). Vieme, že Boh chce, aby cirkev oslovovala stratených, ale ako to môžeme zmeniť?

Povzbudenie od Pavla

Pavol nám v liste Efezanom 4 dáva jeden spôsob: uprednostnite rolu evanjelizátora.

A on ustanovil jedných za apoštolov, iných zasa za prorokov a iných za zvestovateľov evanjelia, iných ustanovil za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, až kým všetci nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, v dokonalého človeka, ktorého mierou dospelosti je plnosť Krista. Aby sme už neboli nedospelí, sem-tam hádzaní a zmietaní závanom hocijakého učenia — ľudskou úskočnosťou, chytráctvom a úkladným zvádzaním na blud. (Ef 4:11-14)

Počas mojich ciest do mnohých rôznych zborov po celých Spojených štátoch i mimo nich som si všimol, že väčšina z nich nemá evanjelistu alebo dokonca staršieho, ktorý by viedol evanjelizáciu. Som presvedčený, že tento nedostatok bráni rastu, po ktorom túžime pri šírení evanjelia. Evanjelista má za úlohu vystrojiť členov našich zborov, aby oslovovali stratených, a tak sa budovalo Kristovo telo.

Ako to môže vyzerať v mojom miestnom zbore?

Ak ste pastor, ktorý chce, aby váš zbor rástol v oslovovaní neveriacich, dôrazne vás povzbudzujem, aby ste určili evanjelizátora – niekoho, kto sa tejto oblasti môže venovať aspoň päť až osem hodín týždenne. Ideálne je, ak je to starší, ale môže to vo vašom prípade byť aj nadaný diakon alebo člen zboru.

Jeden zbor, s ktorým pracujem v Arizone, má jedného staršieho na plný úväzok a dvoch starších na čiastočný úväzky. Nedávno požiadali jedného zo starších na čiastočný úväzok, aby sa stal ich evanjelizátorom a venoval väčšinu svojho času vedeniu zboru v tejto oblasti. Tento muž mi zavolal, aby ma požiadal o nápady, a ja som mu dal niekoľko kníh, prednášok a nápadov, aké stratégie a metodiky by mohli byť najlepšie. Za krátky čas sa do tejto úlohy úžasne vžil a jeho zbor už videl ovocie z tohto počiatočného úsilia.

Iný zbor v Texase sa rozhodol, že ich investícia do evanjelizácie je príliš malá, a tak preusporiadali personálne zloženie, aby jeden z troch starších mohol venovať 40 percent svojej pracovnej náplne evanjelizácii. Keď zbory investujú čas, modlitby, zdroje a financie do oslovovania stratených, Boh rád požehnáva toto úsilie ovocím.

Jedným z dôvodov, prečo sme v Covenant Fellowship Church zaznamenali neustály rast počtu obrátení, je to, že starší si z evanjelizácie urobili prioritu. Vyčlenili ma, aby som mohol väčšinu svojho času venovať oslovovaniu stratených a vystrojovaniu nášho zboru, aby robil to isté. Investoval som nespočetné množstvo hodín do čítania, tvorby stratégií, rozvoja programov a trávenia času s neveriacimi a Boh považoval za vhodné požehnať toto úsilie, priniesť nám stratených a obnoviť našu radosť z evanjelia.

Počul som od pastorov, že evanjelizátori sú veľmi vzácni a ťažko sa hľadajú, ale ja si myslím, že to nie je pravda. Nemusíme hľadať ďalšieho Billyho Grahama. Ak by nejaký pastor venoval evanjelizácii toľko času ako ja, som presvedčený, že by videl ovocie, najpravdepodobnejšie v raste obrátenia. Spasiť môže len Boh, ale každý z nás je povolaný deliť sa o dobrú správu v moci Ducha a môžeme to robiť s radosťou, pričom výsledky necháme na neho.

Môže byť ťažké nájsť si čas na evanjelizáciu v našom pracovnom vyťažení, ktoré predstavuje kázanie, poradenstvo, administratíva a starostlivosť, ale nie je to druhoradá záležitosť. Andreas Köstenberger a Peter O’Brien nám pripomínajú, že „Boží plán rozšírenia spásy až na kraj zeme je hlavnou myšlienkou Písma od začiatku až do konca“.

Kde mám začať?

Mohli by ste začať tým, že zabezpečíte, aby jeden z vašich starších viedol evanjelizáciu. Napíšte to do jeho popisu práce. Alebo ste možno jediný starší na plný úväzok a môžete tejto úlohe venovať len dve hodiny týždenne. To je v poriadku! Počas týchto dvoch hodín by ste mohli jeden týždeň čítať knihu, ďalší týždeň stráviť čas na káve s nekresťanom, ďalší týždeň obedovať s evanjelizačne ladeným členom vášho zboru a štvrtý týždeň stráviť čas na modlitbách. To bude mať veľký význam!

Možno sa necítite byť jedinečne nadaní v tejto oblasti, ale môžete konať konať „dielo zvestovateľa evanjelia“ (2Tim 4:5) tým, že prinesiete vedenie, zdroje a povzbudenie osobe, ktorá môže byť viac nadaná. Rovnako dôležité je, že váš zbor bude nasledovať váš príklad, keď budete uprednostňovať oslovovanie stratených.

Ak má váš zbor prostriedky na to, aby si najal evanjelizátora na plný úväzok, odporúčam vám, aby ste to zvážili. Pastori sa ma často pýtajú na náplň mojej práce a ja im vysvetľujem, že v našom zbore vedieme kurz s názvom Most, čo je desaťtýždňový úvod do kresťanstva, ktorý zahŕňa jedlo, posolstvo a otvorenú diskusiu. Boh si tento kurz použil, aby priviedol ku Kristovi mnohých neveriacich. Každý týždeň vediem tento kurz a snažím sa ísť na obed alebo na kávu s niekým, kto nepozná Krista. Pravidelne tiež čítam o a modlím sa za evanjelizáciu. Pokiaľ ide o vystrojovanie nášho zboru, učím, školím, vediem evanjelizačné učenícke skupiny, pripravujem učebné osnovy a beriem ľudí von, aby som im ukázal, ako sa hovoriť evanjelium.

Pastori, dovoľte mi, aby som bol úprimný s jednou poslednou myšlienkou o evanjelizátoroch. Môžeme byť ťažko zvládnuteľní. Máme tendenciu byť odvážni, čiernobieli a nie sme silní v sebavedomí a jemnej pastoračnej citlivosti. Môžeme byť trochu desiví a tak môže vzniknúť tendencia chcieť nás zavrieť do skrine, aby sme nenarobili príliš veľa škody.

Boh nás však obdaroval, aby sme milovali a oslovovali stratených. Stvoril nás na túto úlohu. Pravdou je, že vy potrebujete nás a my potrebujeme vás. Našou úlohou je pomáhať vám a našim zborom verne oslovovať a vašou úlohou je mať s nami trpezlivosť a dobre nás použiť. Možno sa vám to zdá trochu riskantné, ale nasledovanie Ježiša často také je.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9 Marks

Jim Donohue

je pastor evanjelizácie v Covenant Fellowship Church v Glen Mills v Pensylvánii. Je zakladateľom kurzov Bridge Course a Proclaim Course, ako aj ďalších evanjelizačných zdrojov. Žije v meste West Chester v Pensylvánii a rád trávi čas so svojou manželkou a štyrmi deťmi.