Autor - 9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.

Čo je obrátenie?

Obrátenie je obrat v živote človeka. Je to obrátenie sa celou osobou preč od hriechu a ku Kristovi pre spásu. Od uctievania modiel k uctievaniu Boha. Od seba...