Autor - 9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.

Príklady falošného evanjelia

Cirkev bola vždy v pokušení otupiť ostré hrany kresťanskej viery, opustiť pevné pravdy tvárou v tvár kultúrnemu a náboženskému tlaku.