Kresťanský život

Manželstvo váš problém s pornom nevyrieši

V súčasnosti bojujete s pornom. Možno ho sledujete raz alebo dvakrát týždenne, možno niekoľkokrát do roka. Faktom zostáva, že pornografia je súčasťou vášho života.

Túžite aj po manželstve a pristihnete sa pri myšlienke, že ak by ste len mali vhodné východisko pre tieto sexuálne pokušenia, na sledovanie porna by ste ani nepomysleli.

Dáva to zmysel, však? Ak ste ženatý, prečo by ste sledovali porno?

Brat alebo sestra, tento spôsob myslenia má korene v lži. Vaše používanie porna sa neskončí, keď sa oženíte alebo vydáte. Tu sú tri dôvody prečo.

Sex v manželstve a sex v porne sa zásadne líšia

Hoci je ľahké si myslieť, že pornografia a manželstvo sú úplne odlišné, môžeme uveriť rafinovanej lži, že zážitok zo sexu je v oboch prípadoch rovnaký. Môžeme si myslieť, že sex je len fyzický akt a len kontext pornografie ho robí hriešnym.

Ak však pochopíte nádherné, viacrozmerné Božie zámery pre sexualitu, uvedomíte si, že sexuálna skúsenosť s pornografiou tak deformuje Boží zámer, že sa v podstate vôbec nepodobá manželstvu.

Sex tvorí život. Krátko po tom, ako Boh stvoril Adama a Evu, ich požehnal a prikázal im, aby do jeho nového stvorenia priviedli deti. V kontexte manželstva má sex potenciál premeniť manžela a manželku na matku a otca.

Sex slúži na zjednotenie. Genezis 2 nám hovorí, že muž a žena majú opustiť svojich rodičov a stať sa jedným telom. Teológovia poukazujú na to, že manželstvo sa technicky začína prvým pohlavným stykom nového páru. Boh stvoril v manželstve jedinečnú jednotu, ktorá sa nenachádza nikde inde v celom stvorení.

Sex je určený na lásku. Adam pri prvom pohľade na Evu prepukne v spev. Konečne je tu spoločníka, pomocníčka, manželka! V manželstve je sex jedným z najintímnejších a najradostnejších spôsobov, ako si manžel a manželka navzájom slúžia, milujú sa a prežívajú potešenie.

Naproti tomu pornografia prekrúca Boží plán pre sexualitu. Všetko v porne je orientované na seba. Pornoherec vyhovuje vašim preferenciám. Porno používate vo svojom čase. Porno je zbavené lásky, záväzkov a úplne oddelené od živého potenciálu pre plodenie detí.

Scéna za scénou, obraz za obrazom, porno bojuje proti všetkému dobrému a krásnemu v manželstve.

Prečo sú všetky tieto účely sexu dôležité? Pretože pri sledovaní porna trénujete svoje telo a dušu proti Božiemu zámeru. Vašou novou sexuálnou normou sa stáva prúd videí s nevhodným obsahom. Ak použijete manželstvo ako riešenie svojho problému s pornom, s hrôzou zistíte, že stále túžite po prázdnom vzrušení z pornografie.

Biblia nikdy neponúka manželstvo ako odpoveď na porno

Tu je niekoľko príkladov z Písma, ktoré nám poskytujú rámec pre boj s pornografiou.

V Kázni na vrchu Ježiš hovorí svojim poslucháčom: „Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a odhoď od seba. Je pre teba totiž lepšie, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla.“ (Mt 5:28-29) Náš Pán dáva jasnú a rozhodnú odpoveď na sexuálny hriech: podnikni radikálne kroky a odstrihni pokušenie zo svojho života.

V prvom liste Tesaloničanom Pavol hovorí cirkvi, aby ovládala svoje telo vo svätosti a úcte (1Tes 4:4). Galaťanom hovorí: „Žite podľa Ducha a nebudete spĺňať žiadosti tela.“ (Ga 5:16) Jeho povzbudenie pre cirkev v Ríme znie: „Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista a nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam“ (Rim 13:14).

Toto je plán, ktorý nám dáva Biblia. V boji proti pornografii musíme prežívať jednotu s Kristom, modliť sa za ovocie Ducha a praktizovať sebaovládanie.

Manželstvo jednoducho nie je odpoveďou na hriech.

Keď Pavol hovorí o „horení vášňou“, nemyslí tým pornografiu

V 1. Korinťanom 7:9 Pavol hovorí: „Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve ako horieť vášňou.“ Pozorný pohľad na kontext ukazuje, že Pavol zďaleka neodporúča manželstvo ako riešenie pornografie.

V celej tejto kapitole sa Pavol pohybuje sem a tam medzi obhajovaním spokojného, slobodného života v službe Bohu alebo vstupom do verného manželstva. Obhajuje evanjeliové výhody slobodného života (ako to robil sám Pavol), ale uznáva skutočné túžby a pokušenia celibátneho života. Pre tých, ktorí nechcú čeliť tomuto pokušeniu po celý život, dáva Pavol zelenú uzavrieť manželstvo.

Aktívne používanie porna sa radikálne líši od zdravej túžby po manželstve. Keď sledujete porno, nezažívate len pokušenia k sexuálnemu hriechu; volíte si formu cudzoložstva (Mt 5:28) znova a znova.

Sledovanie pornografie sa oveľa viac podobá hriechu, ktorý Pavol rozoberá v predchádzajúcej kapitole, keď Korinťania navštevovali sektárske prostitútky. Viete si predstaviť, že by im Pavol povedal, že sú na zdravom mieste na to, aby vstúpili do manželstva oslavujúceho Boha? Jeho rada pre svätých v jeho dobe znie aj pre nás: utekajte pred smilstvom (1Kor 6:18).

Môžete byť slobodní

Neuverte lži, že manželstvo vás zachráni pred pornografiou. Veriť v to v konečnom dôsledku znamená vkladať svoju vieru do niečoho iného ako do osoby a diela Ježiša Krista.

Sloboda sa začína skutočným pokáním voči Bohu. Sloboda sa začína vyznaním svojho hriechu dôveryhodnému bratovi alebo sestre. Sloboda sa začína tým, že sa dozviete viac o Božom pláne pre manželstvo, pochopíte motivácie svojho srdca, ktoré vás vedú k vyhľadávaniu porna, a prerušíte prístup ku všetkému, čo prináša pokušenie.

Jednou z najlepších investícií, ktoré môžete urobiť do krásneho, intímneho a milujúceho manželstva, je riešiť svoj problém s pornografiou hneď teraz.

Z Božej milosti to dokážete.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Jacob Valk

je režisérom a producentom dokumentárneho filmu Into The Light a moderuje podcast Chats Under The Sun. Vyštudoval humanitné vedy na Brock University a dokončuje magisterské štúdium na SBTS v Louisville, Kentucky.

Jacob Valk tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články