Autor - Tim Keller

je americký teológ, spisovateľ a vyhľadávaný rečník. Newyorský zbor Redeemer Presbyterian Church, ktorý v roku 1989 so svojou manželkou Kathy zakladal a 28 rokov viedol, dnes pravidelne navštevuje viac ako 5 000 ľudí.
Keller je zároveň predsedom a spoluzakladateľom misijnej organizácie Redeemer City to City, ktorá podporuje zakladanie nových zborov vo svetových metropolách a vydáva knihy a ďalšie materiály pre službu cirkvi v mestskom prostredí.

Zmysel Vianoc

Učenie o Vianociach sa dá rozmeniť na drobné: po prvé, je úprimne doktrínové, po druhé, je odvážne historické.

Evanjelium a dávanie

Pamätajme, že sme správcami toho, čo nám Boh dal, a Bohu dávame iba to, čo do nášho života ešte skôr on sám vložil.

Povaha súcitu

Ak sa má tvoj súcit podobať Božiemu, musíš opustiť útulný svet vlastnej ochrany. Boží súcit znamenal, že sa Boh nemohol iba pozerať na zem a jednoducho nás...

Kázať Boží hnev

Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi druhý raz takto: Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž mu, čo ti poviem. Jonáš vstal a šiel do Ninive podľa...