Cirkev a služba Kresťanský život

Modlitba Otče náš

To, že sa môžeme modliť je úžasné privilégium. Vedomie, že Boh nás počúva ako otec svoje milované deti, že mu záleží na našich pocitoch a potrebách je úžasná. Ale aj ako dospelí často nevieme, ako a za čo sa máme modliť.

O to viac sa pýtame otázku, ako učiť deti modliť sa. Ako im vysvetľovať, čo vlastne robíme, keď si zavrieme oči a zložíme ruky? Ako ich motivovať a ako im pomôcť prekonať ich ostych?

V tomto materiáli prichádzame k tomu najbezpečnejšiemu zdroju. Spolu s deťmi sa chceme ponoriť do modlitby Otčenáš – modlitby Pánovej. Ježiš sám svojim učeníkom vysvetľoval ako sa majú modliť tak, aby si pripomínali svoj vzťah k svojmu nebeskému Otcovi, jeho veľký plán, aj osobnú starostlivosť o každého jednotlivca.

Ježiš nám hovorí: „Vy sa teda modlite takto…“ (Matúš 6:9) a my sa chceme od neho učiť a chceme, aby sa takto učili modliť aj naše deti či deti, s ktorými pracujeme.

Tieto lekcie vás spoločne prevedú jednotlivými frázami modlitby Otčenáš, aby ste mohli preniknúť do podstaty toho, čo nás v tejto modlitbe Ježiš učí a aby sme sa túto modlitbu neučili iba naspamäť, ale aby sme jej aj  ozumeli.

Pracujem s deťmi

Web pre tých, ktorí pomáhajú najmenším v ich zrelosti. Stránka pre kresťanských pracovníkov s deťmi, kde nájdete databázu organizácií, materiálov a podujatí.