Autor - ReFormatio

ReFormatio je knižná edícia vydavateľstva Porta Libri. ReFormatio chce prispieť k tomu, aby “Božia sláva napĺňala zem tak, ako voda napĺňa moria” - Habakuk 2:14.

Členstvo v zbore

V novozmluvných textoch vidíme, že byť kresťanom znamená byť členom cirkvi. Tieto dve veci nie sú v Písme nikdy oddelené. Čo to teda pre nás znamená?