Autor - Ján Henžel

Ján Henžel- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia

Čo je človek?

Kristus nezomrel, aby presvedčil Otca, nech nás miluje. Kristus zomrel práve preto, že Otec nás miloval.

Znaky zdravého zboru (10): Misia

Evanjelium je zvesť. Ale prvoradým kontextom, v ktorom sa táto zvesť zvestuje, je každodenný život. Náš život je evanjelizačnou udalosťou. Náš spoločný život...