Autor - Ján Henžel

Ján Henžel- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia

Cirkev Trojice

Cesta vpred spočíva vo vedomom rozhodnutí cirkvi objaviť, kde sa nachádza vo svojom vzťahu s Bohom a rásť vo svojom poznaní tých osôb Trojice, ktoré doteraz...

Cirkev Syna

Karikatúra cirkevného zboru, ktorý sa sústreďuje na Syna a zanedbáva Otca a Ducha.

Cirkev Otca

Život cirkvi môže byť limitovaný nedostatočnou predstavou o Bohu. Ako vyzerá karikatúra cirkvi zameranej na Boha Otca?

Aký je náš Boh?

Kresťanský život môže byť zakrpatený, ba až udusený, keď spočíva na nesprávnej alebo nedostatočnej predstave Boha. Ak si predstavujeme Boha ako nebeského...