Autor - Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia

Sláva Božieho vtelenia

V predvianočnom období sa nedajme zlákať falošnými pocitmi šťastia, ktoré svet premieta do Vianoc. Prológ Jánovho evanjelia nám pripomína ich pravý význam.