Autor - Ján Henžel

Ján Henžel- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia