Cirkev a služba

Odvážni vo svete úzkosti

SPODNIAK, David: Odvážni vo svete úzkosti

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Odlišní: Cirkev na Slovensku.

Dávid Spodniak

Dávid je vikárom a starším evanjelikálneho zboru Cirkvi bratskej v Nitre. je presvedčený, že primárnym miestom učeníctva a evanjelizácie je lokálny zbor, ktorý on vrúcne miluje a kde verne slúži. Je šťastne ženatý a s manželkou majú 2 dcéry.

Dávid Spodniak tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články