Kristov kríž

7 slov z kríža: “Som smädný”

Nahrávka je súčasťou série Kristov kríž.


HANES, PAvel: Som smädný
Pavel Hanes

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB