Kristov kríž

Dokonalosť kríža

Kristov kríž je Božie dokonalé dielo, Boží dokonalý príklad pre nás a dokonalý test pravovernosti.

7 slov z kríža: “Je dokonané”

Niekedy kresťania kladú väčší dôraz na vzkriesenie ako na kríž. Tajomstvo vzkriesenia však leží v kríži. Vzkriesenie je "iba" potvrdením toho, čo Kristus na...

Priatelia kríža

Čo je našou motiváciou k tomu, aby sme obdivovali Kristov kríž a uvedomili si význam má kríž pre našu vieru?

Kozmický dopad kríža

Pavel Hanes vysvetľuje, čo znamená biblická zmienka v Jánovom evanjeliu 12:32, kde Ježiš hovorí, že keď bude vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahne k sebe.