Ako čítať Bibliu

Ako čítať Skutky apoštolov

HANES, Pavel: Ako čítať Skutky apoštolov
Pavel Hanes

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB