Ako čítať Bibliu

Ako čítať evanjeliá

Evanjeliá boli napísané nie len na to, aby sme vedeli o Ježišovi, aby sme boli spasení v Ježišovi, ale aj preto, aby sme sa stali nasledovníkmi Ježiša.