Atribúty Boha

Atribúty Boha: Božia svätosť

HANES, Pavel: Atribúty Boha – Božia svätosť

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Atribúty Boha.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB