Máme čo zvestovať 2024

Biblické staršovstvo / Biblical Eldership

Čo je biblické staršovstvo a ako sa líši od svetského vedenia alebo tradičných modelov? Preskúmame zložky biblického staršovstva, aby sme mohli sami viesť ako starší a školiť aj iných.

What is Biblical Eldership and how is it different to secular leadership or traditional models? We will examine the components of Biblical Eldership so that we can lead as elders ourselves and train others as well. 

Témy:

Graham Beynon

je hlavným kazateľom Grace Church Cambridge v Anglicku a riaditeľom tréningového centra pre kazateľov slobodných zborov na Oakhill Theological College v Londýne.

Graham Beynon tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články