Máme čo zvestovať 2023

Dekonštrukcia svetonázorov a budovanie mostov k evanjeliu

Kladenie dobrých otázok je jedným z krokov, ktoré nám pomôžu rozoznať presvedčenie a svetonázor človeka. Aké sú však ďalšie spôsoby, ako môžeme zistiť svetonázor ľudí? Ako im potom môžeme postaviť most k evanjeliu? Na tomto seminári sa budeme zaoberať tým, ako odhaliť presvedčenie človeka o povahe reality a potom ako preklenúť priepasť medzi ich svetonázorom a evanjeliom (pravou skutočnosťou).

Tina Baldis

sa narodila v USA, ale vyrastala na Slovensku ako dcéra misionárov. Je misionárkou organizácie Global Partners in Peace and Development (Globalni partneri za mier a rozvoj) na Slovensku a miluje vyučovanie angličtiny a biblického svetonázoru. Jej srdcovou túžbou je pomáhať ľuďom vidieť celý život z Božej perspektívy.