Máme čo zvestovať 2022

Prečo sú otázky dôležité pre naše posolstvo

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Máme čo zvestovať 2022.


Každý hľadá odpovede. Hľadanie odpovedí je stredobodom cesty ľudskej skúsenosti. A otázky sú prostriedkom, ktorým cestujeme. Otázky typu: Ak by ste mohli žiť život, o akom ste vždy snívali, ako by to vyzeralo? alebo Prečo sú v živote problémy a bolesti?

Na tomto seminári sa pozrieme na to, prečo je schopnosť načúvať otázkam, mať otázky a klásť otázky dôležitým nástrojom, ktorý každý kresťan potrebuje, aby mohol nájsť cieľ svojej cesty životom.

Tina Baldis

sa narodila v USA, ale vyrastala na Slovensku ako dcéra misionárov. Je misionárkou organizácie Global Partners in Peace and Development (Globalni partneri za mier a rozvoj) na Slovensku a miluje vyučovanie angličtiny a biblického svetonázoru. Jej srdcovou túžbou je pomáhať ľuďom vidieť celý život z Božej perspektívy.