Máme čo zvestovať 2023

Komplementárna služba žien v cirkvi

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Máme čo zvestovať 2023.

Sme presvedčení, že Biblia má jasnú predstavu o úlohách mužov a žien v živote cirkvi. Hoci sú ich úlohy rozdielne, veríme, že to neznamaná, že by pre službu žien v cirkvi nebolo miesto. Sisa s Leou sa budú rozprávať o mnohých príležitostiach pre službu žien v ich komplementárnom zbore v Bratislave, o svojich skúsenostiach a presvedčeniach a radi do rozhovoru zapoja aj vás.

Henželová Silvia, Laurovičová Lea

Henželová Silvia, Laurovičová Lea tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články