Svetlo na každý deň

31. december

Čo ťa do toho, akou cestou vedie Pán toho druhého! Ty ma nasleduj! Neporovnávaj, nepozeraj sa okolo seba na druhých, ale verne nasleduj svojho Pána! I v tom...

30. december

Nie náhodou výzva k nasledovaniu prichádza po Petrovom vyznaní lásky. Len kto miluje, ten i nasleduje. Len ten, kto miluje, je ochotný zaplatiť i cenu za...

29. december

Omilosteným hriešnikom môže slúžiť len ten, kto sám žije z Božieho odpustenia. So slabosťami oviec môže sväto zaobchádzať len ten, kto si je vedomý svojich...

28. december

Náš vzťah k Ježišovi nemôžeme založiť na našej láske k Nemu, ale jedine na jeho láske k nám. On miluje nás a len preto my môžeme milovať Jeho. Milujeme, lebo...

27. december

Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo? Ako odpovedať tomu, ktorý všetko vie? Čo Mu teraz povedať, keď sa po tom všetkom pýta na moju lásku? Pane, ty...

26. december

Skalou, ktorá sa nepohne, je len jeden, Kristus. A Peter musel spoznať, a to i za cenu vlastného zlyhania, že si nemôže zakladať na sebe, jedine na svojom...

25. december

Keď Boh chcel vstúpiť do nášho sveta a mať účasť na ľudskom živote, musel sa narodiť z človeka ako dieťa. Keď človek chce vstúpiť do Božieho sveta a mať účasť...

24. december

Tu máme vianočnú zvesť v podaní evanjelistu Jána. Čo iní evanjelisti opísali historicky – narodenie Ježiša v Betleheme, Ján vyjadril teologicky: A Slovo sa...

23. december

Ježiš je darcom nových začiatkov. Naše zlyhania a previnenia ešte neznamenajú koniec. Veď preto ich Ježiš vyniesol na kríž, aby milosť mala posledné slovo, nie...

22. december

Niekedy povieme: Pane, buď naším hosťom. Ale ono je to presne naopak. Pán nie je môj hosť, ale ja som jeho hosť. Nie ja hostím Jeho, ale On hostí mňa. Nie ja...