Kristus?

Ten kráľ

Vypočujte si prvú časť zo série kázni "Kristus?".
Čítaný text z Biblie: Marek 1:1-15