Spoločenstvo evanjelia

Triumf Veľkej noci

Príbeh Veľkej noci má viesť k oslave a obdivu Krista, ktorý nie je iba prorok a obeta za naše hriechy, ale aj náš triumfujúci Kráľ.