Spoločenstvo evanjelia

Triumf Veľkej noci

HANES, Pavel: Triumf Veľkej noci

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB