Zvestujeme nádej

Osobná eschatológia

Jackman objasňuje biblický význam slova "nádej" a spôsob, ako môže byť posilňovaná v živote kresťanského veriaceho.