Zvestujeme nádej

Osobná eschatológia

Prednáška odznela počas konferencie Máme čo zvestovať 2013 na tému Zvestujeme nádej. Ostatné prednášky a výklady z konferencie si môžete vypočuť na tomto odkaze.


JACKMAN, David: Osobná eschatológia

David Jackman

je britský evanjelikálny kazateľ, bývalý prezident Proclamation Trust, ktorý sa od roku 1986 zameriava na podporu vykladania Biblie pre súčasný svet. Bol kazateľom veľkého cirkevného zboru v centre Southampton, a potom zakladajúcim riaditeľom Cornhill Training Course, jednoročného kurzu praktickej práce s Bibliou. Najprv študoval angličtinu na Univerzite v Cambridge a potom teológiu na Trinity College v Bristole. Je autorom viacerých komentárov a biblických pomôcok. Český preklad jeho výkladu Jánových listov vyšiel v Návrate domů. Pravidelne káže v St. Helen‘s Bishopsgate v Londýne a na biblických konferenciách po celom svete. S manželkou Heather majú dve dospelé deti.