Zvestujeme nádej

Život vo svetle príchodu

Prednáška odznela počas konferencie Máme čo zvestovať 2013 na tému Zvestujeme nádej. Ostatné prednášky a výklady z konferencie si môžete vypočuť na tomto odkaze.


JACKMAN, David: Život vo svetle príchodu

David Jackman

je britský evanjelikálny kazateľ, bývalý prezident Proclamation Trust, ktorý sa od roku 1986 zameriava na podporu vykladania Biblie pre súčasný svet. Bol kazateľom veľkého cirkevného zboru v centre Southampton, a potom zakladajúcim riaditeľom Cornhill Training Course, jednoročného kurzu praktickej práce s Bibliou. Najprv študoval angličtinu na Univerzite v Cambridge a potom teológiu na Trinity College v Bristole. Je autorom viacerých komentárov a biblických pomôcok. Český preklad jeho výkladu Jánových listov vyšiel v Návrate domů. Pravidelne káže v St. Helen‘s Bishopsgate v Londýne a na biblických konferenciách po celom svete. S manželkou Heather majú dve dospelé deti.