Cirkev a služba

Spievame Slovo

“Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato”. Týmito slovami Pavol komentuje zámer spoločného stretávania sa veriacich na bohoslužbách. Na našom seminári sa preto chceme zamýšľať nad tým, ako tento jednoduchý a konkrétny cieľ formuje naše porozumenie a prax spoločného spevu veriacich počas bohoslužieb. Budeme sa pýtať základné otázky typu: “Prečo sa veriaci spolu stretávajú a prečo spolu okrem iného aj spievajú?”, “Ako môžeme ako lídri zámerne formovať čas spoločného spevu tak, aby ľudia odchádzali s bohoslužieb s tým, že v nich Kristove slová prebývajú bohato.“

Kurz Služba spievaným Slovom: Vedenie druhých pri spievaní evanjelia je kurz obsahujúci 5 lekcií, ktorého cieľom je pripraviť hudobné tímy miestnych zborov na to, aby viedli ostatných k spievaniu evanjelia. Skúma niektoré kľúčové teologické a praktické otázky týkajúce sa vedenia spevu v cirkevných zhromaždeniach.

Témy:

Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.