Téma - Biblické postavy

23. september

Príbeh Noémi končí oslavou Boha, ktorý trpký údel jednej izraelskej vdovy zmenil na požehnanie. To je to, čo nás chce príbeh o Noémi naučiť, že Božie...