Téma - Biblické postavy

14. apríl

Ježiš ide za tými, ktorí si to nijako nezaslúžia, ani to nečakajú, ani Ho o to neprosia. On sa pri nich zastaví z vlastnej iniciatívy, ktorá je...