Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Malachiáš

Malachiáš obviňuje Izrael, že po vyhnanstve upadol do sebectva, a hlása, že Deň Pána ho očistí a pripraví na príchod Božieho kráľovstva.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.