Téma - Charizmatici

Letničná teológia

Letničné hnutie zdôrazňuje Ducha a je preň charakteristických niekoľko jedinečných doktrín a praktík, medzi ktoré patrí krst Duchom, ktorý kresťania...