Autor - Greg Allison

je profesorom kresťanskej teológie na The Southern Baptist Theological Seminary v USA, tajomníkom Evangelical Theological Society a starším zobru Sojourn Church East. Napísal tri hlavné diela: Historical Theology: An Introduction to Christian Doctrine (Historická teológia: Úvod do kresťanskej vierouky, Zondervan, 2011), Sojourners and Strangers: The Doctrine of the Church (Súputníci a cudzinci: Učenie o cirkvi, Crossway, 2012), and Roman Catholic Theology and Practice: An Evangelical Assessment (Rímsko-katolícka teológia a prax: Evanjelikálne zhodnotenie; Crossway, 2014).

Cirkevné ustanovenia

Ustanovenie je kresťanský rituál, obsahujúci hmotné prvky (voda, chlieb a víno), ktorý slávi cirkev Ježiša Krista.

Členstvo v cirkvi

Členstvo v cirkvi znamená patriť alebo byť súčasťou cirkvi Ježiša Krista. Zahŕňa rôzne koncepty cirkvi, podmienky vstupu, povinnosti a privilégiá členstva.

Letničná teológia

Letničné hnutie zdôrazňuje Ducha a je preň charakteristických niekoľko jedinečných doktrín a praktík, medzi ktoré patrí krst Duchom, ktorý kresťania prijímajú...