Téma - Verejný život

Potrebujeme Abdiáša

Abdiáš sa zdá byť temný, nacionalistický, dokonca pomstychtivý. Má však veľký význam pre dnešných kresťanov. Ukazuje našu potrebu dejín, eschatológie...